Att släppa taget

Att vara medveten varje vaken stund är till en början otroligt svårt. Det är inte så vi är vana vid att fungera längre. Kroppen vill gärna automatisera vissa saker för att vi ska kunna multitaska allt i hela världen som vi gärna gör. Vi kreativa människor. Det har aldrig och kommer aldrig fungera för oss att lugnt och stilla göra en sak i taget tills det är färdigt och sedan börja på nästa. Mycket av kaoset i oss är just samma ställe där kreativiteten föds och frodas.

Jag fick ett meddelande som gjorde mig otroligt irriterad och jag blev förvånad över min reaktion. Jag trodde att jag var förbi den typen av reaktioner. Lite mer lugn och utvecklad på ett sätt. Men någonting i det meddelandet triggade mig och jag vet att svaret och problemet låg i mig, inte i den som skickade meddelandet. Jag har funderat på bästa sättet att hantera det och besvara det i flera timmar därför att irritation inte är en väg jag vill gå, jag vill dock ändå få fram min poäng. Sen bara kom det, som ett meddelande på posten, rakt in i mig: Aida, släpp taget. Först ville jag inte och jag kände motståndet men samtidigt visste jag att det är precis den svåra vägen som är rätt väg att ta. Det är inte min fight, det är avsändarens. Bara släpp taget.

Så jag släppte taget. Genast infann sig lugnet och friden. Vad ville jag få fram? Skulle det nå fram ens? Var avsändaren mottaglig för annat än sin egen poäng? Nej. Därför hade det kostat mig mer energi än jag hade fått tillbaka av tillfredsställelsen att svara. Provokationen fungerade alltså inte och avsändaren sitter där själv med energin hon försökte överföra till mig. Om jag inte tar emot det är det kvar hos givaren. 

Det här gav mig nya insikter. Att släppa taget och att hitta lugnet i de stunder vi är pressade är den största gåvan när vi väl bemästrat det. Det gäller att fråga sig själv: är det här min fight? Ingen kan fightas med oss om vi inte är med i ringen. Varken en annan person eller våra egna tankar. Om jag inte är med på slagfältet kan man inte slåss med mig. 

Jag har tjatat mig blå om meditation och samtidigt ser jag hur meditation blir ännu en börda i vardagen när många har missuppfattat vad meditation ska göra. Det handlar inte om att få sina 15 minuter färdiga och återgå till sin hetsiga tillvaro.

Det handlar inte om att stressa fram tills vi får en stund till meditation. Det handlar om att hitta meditation inom sig själv i de mest pressade stunderna, i vardagliga situationer, mitt i vardagshetsen. 
Jag har hittat en perfekt bok för det. Meditation för varje situation av Boris Aranovich handlar om just det, att kunna hitta meditativa stunder i sina vanliga sysslor utan att det tar extra tid eller långa ritualer med tända ljus och perfekt tystnad. Alla kan meditera under rätt förutsättningar men det handlar om att skapa sina förutsättningar och lugn i de mest vardagliga saker vi gör.

Vardagsmeditera, mindfulness, medvetna handlingar. Det kan ha massor med fina, avancerade namn men det handlar bara om en enda sak: medvetenhet. Det är vad vi alltid kommer tillbaka till. Det är vår röda tråd till utveckling och frid. 

Jag ska läsa vidare i min bok nu. Den fångade mig och jag är övertygad om att den kom till mig i precis rätt stund.
Precis rätt stund är mitt i jonglerandet av 3 företag och 101 projekt för mig. 

Medvetenhet <3

.Aida